Política de Privacitat

RESPONSABLE DELS DADES PERSONALS

Clínica Enedos (d’ara endavant, el “Prestador”) amb C.I.F. B63513105 i amb domicili a efectes legals al carrer Jaume I, 8. 08206 Sabadell (Barcelona), Espanya, és el titular del lloc web veterinariossabadell.es (d’ara endavant, “el portal o lloc web”), i compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades.

DADES SOL·LICITADES I FINALITAT DE TRACTAMENT

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al Prestador, exemptant al Prestador de qualsevol responsabilitat a aquest respecte.

El Prestador informa que les dades que l’Usuari voluntàriament està facilitant seran incorporades als seus sistemes d’informació amb la següent finalitat:

  1. En el cas de sol·licitud d’informació mitjançant els formularis del lloc web, per enviar informació sobre la consulta realitzada (nom, cognoms i correu electrònic);
  2. En el cas de subscripció, per remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Lloc Web (nom, cognoms i correu electrònic);
  3. En el cas de comentaris al bloc, per gestionar i publicar aquests comentaris, de forma pública, al portal web (nom i correu electrònic);
  4. En cas de contractació dels béns i/o serveis oferts a través del Lloc Web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert (nom, correu electrònic, adreça i dades de facturació).

L’Usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada més endavant.
Mitjançant la introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc al Prestador, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat de les mateixes, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades per les finalitats esmentades. La no facilitació de les dades personals sol·licitades o la no acceptació de la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

El prestador informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Això no obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, hosting, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se’ls hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional i l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries a l’abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Com a encarregats de tractament, el Prestador té contractats els proveïdors de serveis següents, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la contractació:

  • Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) amb domicili a 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per a campanyes de màrqueting. Política de privadesa i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea anomenat Privacy Shield, i s’ha compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield. Adhesió de Mailchimp al Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=A2z =Active

  • Google LLC, amb domicili el 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació al núvol i de correu electrònic. Política de privadesa i altres aspectes legals de la dita companyia en el següent enllaç: https://www.google.com/ intl/ca/policies/privacy/

Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea anomenat Privacy Shield, i s’ha compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield. Adhesió de Google al Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=A2z0 =Active

  • CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies S.L. (MAIL RELAY), ESB8396460, amb domicili al carrer Nardo, número 12, 28250, Torrelodones (Madrid), Espanya, proporciona els serveis per a campanyes de màrqueting. Política de privadesa i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://mailrelay.com/ca/politica-de -privacitat
  • Dropbox, Inc., amb domicili a 333 Brannan Streetm San Francisco, CA 94107, Estats Units, proporciona els serveis d?emmagatzematge al núvol. Política de privadesa i altres aspectes legals de la dita companyia en el següent enllaç: https://www.dropbox.com/es_ES/privacy

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada a l’encapçalament i/o enviant un correu electrònic a enedos@enedosvet.es, indicant a l’assumpte: Drets ARCO, i adjuntant fotocòpia del seu DNI. Alhora, l’Usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001 -Madrid oa través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web /.

DURADA DEL TRACTAMENT

Les dades facilitades per l’Usuari, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i/o durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes. El Prestador es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

L’Usuari, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pot posar-se en contacte amb el Prestador a l’adreça de correu electrònic: enedos@enedosvet.es.